UDRUŽENJE DRŽAVNIH TUŽILACA CRNE GORE

Udruženje državnih tužilaca Crne Gore, kao dobrovoljno i neprofitno nevladino udruženje, osnovano je 2002.godine. Udruženje, čiji su članovi državni tužioci Crne Gore, osnovano je radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa njegovih članova, kao što je unapređenje propisa o organizaciji i radu tužilaštva i samostalnost državnih tužilaca u obavljanju tužilačke funkcije.

Namjera osnivača Udruženja bila je i podizanje nivoa povjerenja građana u rad Državnog tužilaštva i unapređenje profesionalne etike, afirmacija prava kao nauke i struke, saradnja sa srodnim udruženjima u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i ostvarivanje drugih ciljeva od značaja za uspostavljanje vladavine prava.

Organi Udruzenja su Skupština; Predsjednik, kao ovlašćeno lice za zastupanje; izvršni i nadzorni odbor i sekretar.

Predsjednik Udruženja tužilaca Crne Gore je državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veselin Vučković.